Chara Devi 8 miesięcy / 8 months

Chara Devi 4 miesiące / 4 months

Chara Devi 11 tyg. / 11 weeks

Chara Devi 8 tyg / 8 weeks

Chara Devi 7 tygodni / 7 weeks

Chara Devi 5 tygodni / 5 weeks

Chara Devi 1 miesiąc / 1 month 

Chara Devi 3 tygodnie / 3 weeks

 

Chara Devi 16 dni / 16 days

 

Chara Devi pierwszy tydzień / firs week