Maulika 4 miesiące / 4 months

Maulika 10 tygodni / 10 weeks

Maulika 7 tygodni / 7 weeks

Maulika 5 tygodni / 5 weeks

Maulika 3 tygodnie / 3 weeks

Maulika 8 dni / 8 days

Maulika 3 dni / 3 days